top of page

Miljö

Biofuel impex AB har som mål att ständigt sträva efter en positiv utveckling när det gäller att minimera påverkan av miljön inom våra samtliga arbetsområden.

Detta ska ske genom att:

 • Vi ska följa miljölagstiftningen och våra miljöcertifieringskrav.

 • Vi ska arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.

 • Vi ska i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.

 • Vi ska arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.

 • Alla på Biofuel Impex AB ska erhålla god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang, samtidigt ska miljöansvar finnas i var och ens befattningsbeskrivning.

 • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Biofuel impex handlar ej med virke som kommer ifrån: 

 • Illegala avverkningar.

 • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränks.

 • Skogar där höga bevarandevärden är hotade.

 • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning.

 • Genmanipulerade (GM) träd

Biofuel impex är ett dotterbolag till Virke impex som är certifierade enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

Läs mer om certifieringarna på deras webbsidor: FSC® och PEFC™

FSC-C018712

Våra certifikat

bottom of page