top of page

Logistik

För oss är hamnarna navet i vår verksamhet. Vattenvägar är det bästa sättet att snabbt, kostnadseffektivt och miljövänligt transportera stora mängder trä över Europa. Genom starka partnerskap med hamnar kan vi erbjuda våra kunder pålitliga och hållbara transportlösningar. Vi strävar efter att vara ledande inom träindustrin och fortsätter utveckla våra strategiska partnerskap för att möta framtidens krav.

Virke impex har delägarskap i fraktbåtar specialiserade för virkesråvara. Kontakta oss för intresse av fraktlösningar med dessa

- se specar nedan

bottom of page