top of page

BIOBRÄNSLE

Biofuelimpex.se är under uppbyggnad återkom snart igen

VERKSAMHET

BIOBRÄNSLE

Biofuelimpex.se är under uppbyggnad
SERVICES
ABOUT
PROJECTS
Biofuelimpex.se är under uppbyggnad
Biofuelimpex.se är under uppbyggnad

MODERBOLAG

Miljö

Biofuel impex AB har som mål att ständigt sträva efter en positiv utveckling när det gäller att minimera påverkan av miljön inom våra samtliga arbetsområden.

Detta ska ske genom att:

 • Vi ska följa miljölagstiftningen och våra miljöcertifieringskrav.

 • Vi ska arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.

 • Vi ska i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.

 • Vi ska arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.

 • Alla på Biofuel impex AB ska erhålla god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang, samtidigt ska miljöansvar finnas i var och ens befattningsbeskrivning.

 • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Virke impex handlar ej med virke som kommer ifrån: 

 • Illegala avverkningar.

 • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränks.

 • Skogar där höga bevarandevärden är hotade.

 • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning.

 • Genmanipulerade (GM) träd

Biofuelimpex är certifierade enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

Läs mer om certifieringarna på deras webbsidor: FSC® och PEFC™

FSC-C018712​

Våra certifikat:

CLIENTS
CONTACT

KONTAKTA OSS

Anders Aqvilin 

VD
(+46) 0705 223482

anders.aqvilin@virkeimpex.se

Anders Törnqvist
(+46) 070 8528611
anderst@biofuelimpex.se

Sofia Aqvilin 

Ekonomi/Administration

(+46) 0733 645242

sofia@virkeimpex.se

Mattias Stålhammar

(+46) 0738 290333

mattias@biofuelimpex.se

Rebecca Hyrwall

Administration/Tullansvarig

(+46) 0738 010484

rebecca.hyrwall@virkeimpex.se

Peter Ringdahl

(+46) 0705 091322

peter.ringdahl@virkeimpex.se

Lars Forsman
(+46) 0705 447575
lars@biofuelimpex.se

Funderingar?
Ring 0733-645242
Kontor

Östra källängsvägen 8 

50649 Borås

Tel: 0733-645242

IMG_4520.JPG

Mats-Ola Persson
(+46) 0703 388242
mats-ola@biofuelimpex.se

bottom of page