BIOBRÄNSLE

Biofuel impex bistår och förenklar logistiksystem och på ett kostnadseffektivt sätt levererar biobränslen till effektiva värmeverk, kraftvärmeverk och drivmedelstillverkare.

VERKSAMHET

Vi gör det möjligt
 

Biofuel impex kommer att göra allt för att bistå och förenkla i de logistiksystem som behövs för att klara utmaningen att på ett kostnadseffektivt sätt kunna leverera biobränslen till effektiva värmeverk, kraftvärmeverk och så småningom drivmedelstillverkare. Vår effektiva flotta av fartyg - egna och på timecharter – borgar för säkra och prisvärda leveranser, både för export och import!


På hemmaplan i Götaland har vi en egen produktion från våra uppdragsgivare och från rotpostverksamheten. Ett nära samarbete med våra kunder, tillsammans med en duktig entreprenörs - och åkarkår gör att vi kan leverera det kunden vill ha. När den behöver det!

Global efterfrågan

Det svenska skogsbruket har en framgångsrik historia, även när det gäller skörd av biobränslen. Tack vare detta så har Sverige tätposition inom EU i användandet av förnybara och koldioxidneutrala biobränslen som inte bidrar till växthuseffekten, utan istället hjälper till att minska nyttjandet av fossil olja och kol. 
Sveriges målsättning till 2020 är att öka från dagens ca 45% förnybar energi till 50%. För hela EU är målet att avancera från under 10% till 20%, alltså en dryg fördubbling! Sverige har mycket goda förutsättningar att klara målet - men hur blir det med de gigantiska utmaningar som andra länder står inför? England skall öka från 1,5 till 15% - där behövs stora mängder import. Därför ser vi att produktion av biobränsle även i globala mått kommer att behövas i strävan mot ett miljövänligare samhälle.

BIOBRÄNSLE

Grot är en förkortning för grenar och toppar, och är den del av biomassan ovan stubbe som lämnas kvar i skogen vid en traditionell avverkning utan bränsleuttag.
Grot används i första hand som bränsle i kraftvärmeverk och värmeverk. Med dagens skördenivå ger groten cirka 7-8 TWh energi per år. Enligt utredningar skulle uttaget kunna öka till ca 25 TWh om man tar hänsyn till miljön och dagens tekniska begränsningar

Viktigt att tänka på för att leverera BRA GROT: 

Torrhalten

Fuktigt bränsle har betydligt lägre energiinnehåll i förhållande till vikten eller volymen. Rå grot har ofta en fukthalt på 50 %. Efter torkning kan fukthalten sjunka till 30-40%. För varje procent som fukthalten minskar, ökar energivärdet med två procent.

Askhalten

Ju lägre askhalt, desto högre värde. Askhalten är den rest av bränslet som blir kvar efter förbränning. I ren stamved är askhalten mindre än 1 procent, men i  GROT kan den ligga mellan 2-6 %. Skillnaden beror på trädslag och egenskaper hos träden, men också på föroreningar. Jord och sten, landsvägsdamm eller metallföremål som hamnat i grothögarna bidrar till höga askhalter. Och det vill vi inte ha med…

Det kunden betalar bäst för är ett torrt och rent bränsle ! 

Tala med Din kontakt på Biofuel impex.

 
 
 
EU slår fast att minst 20 procent av energianvändningen inom EU ska komma från förnybara energikällor senast 2020.* 
Närmare 60 procent av EU:s förnybara energi beräknas 2020 komma från biobränsle.*

MODERBOLAG

*Källa: Naturskyddsföreningen, rapport 2014

Miljö

Biofuel impex AB har som mål att ständigt sträva efter en positiv utveckling när det gäller att minimera påverkan av miljön inom våra samtliga arbetsområden.

Detta ska ske genom att:

 • Vi ska följa miljölagstiftningen och våra miljöcertifieringskrav.

 • Vi ska arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.

 • Vi ska i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.

 • Vi ska arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.

 • Alla på Biofuel impex AB ska erhålla god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang, samtidigt ska miljöansvar finnas i var och ens befattningsbeskrivning.

 • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Virke impex handlar ej med virke som kommer ifrån: 

 • Illegala avverkningar.

 • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränks.

 • Skogar där höga bevarandevärden är hotade.

 • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning.

 • Genmanipulerade (GM) träd

Biofuelimpex är certifierade enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

Läs mer om certifieringarna på deras webbsidor: FSC® och PEFC™

Våra certifikat:

 
 

KONTAKTA OSS

Anders Aqvilin 

VD
(+46) 0705 223482

anders.aqvilin@virkeimpex.se

Anders Törnqvist
(+46) 070 8528611
anderst@biofuelimpex.se

Sofia Aqvilin 

Ekonomi/Administration

(+46) 0733 645242

sofia.aqvilin@virkeimpex.se

Mattias Stålhammar

(+46) 0738 290333

mattias@biofuelimpex.se

Rebecca Hyrwall

Administration/Tullansvarig

(+46) 0738 010484

rebecca.hyrwall@virkeimpex.se

Peter Ringdahl

(+46) 0705 091322

peter.ringdahl@virkeimpex.se

Lars Forsman
(+46) 0705 447575
lars.forsman@skogssällskapet.se

Funderingar?
Ring 033-141066
Kontor

Östra källängsvägen 8 

50649 Borås

Tel: 033-141066

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com